:

kupi bileti
13
,
19.00
14
,
19.00
15
,
19.00
27
,
19.00
30
,
19.00
49
28
,
19.00

!
  .


 

             

 

X

razdelitel program-month

1:

, . 23

sofiatheatre@gmail.com

.: 02/944 24 85

:

-

10,00 . - 14,00 .

15,00 . - 19,00 .

10,00 . - 13,00 .

13,30 . - 19,00 .

2:

, . .. .

.: 0878 82 91 02

:

-

08:30 . - 18:00 .

-

razdelitel program-month
16 2016
17 2016
20 2016

:    Loreal Paris

:

. 23

:
02/944 24 85

:

-

10,00 . - 14,00 .

15,00 . - 19,00 .

10,00 . - 13,00 .

13,30 . - 19,00 .