Театър "София"
Обявява
Пети явен конкурс за написване на съвременна пиеса

На пресконференцията, състояла се на 19 декември 2018 г., комисията на

ПЕТИ ЯВЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПИЕСА,

обявен от Театър „София“ с подкрепата на Банка ДСК,

съобщи резултатите от конкурса на постъпилите тази година 38 пиеси.

 

Беше съобщено решението, че в тазгодишното издание на конкурса Театър „София“ няма да присъди голямата награда на пиеса, която да бъде реализирана на сцената на Театър „София“.

 

Театър „София“ отличава пиесите:

„Някои се обичат цял живот“ от Анна Николай

„ТРАНЗИТ“ от Валерия Минева

„Необикновеното“ от Магда Борисова

„Каник каза не“ от Огнян Антов

„Редактирай това“ от Светослава Ингилизова

 

При съгласие на авторите Театър „София“ има готовност да издаде сборник с посочените пиеси и да го разпространи безплатно в театралната мрежа – театри и библиотеки.

 

Състав на комисията:

Ириней Константинов – Председател

Членове:

Теодора Захариева – Драматург в Театър „София“

проф. Пламен Марков – Режисьор

Стоян Радев – Режисьор

проф. Камелия Николова – Театровед, театрален критик

 

Резултатите от ПЕТИ ЯВЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА БЪЛГАРСКА СЪВРЕМЕННА ПИЕСА
на Театър „София“ с подкрепата на Банка ДСК, 
ще бъдат обявени на пресконференция на 19 декември 2018 г. (сряда) от 13:00 ч.
Пресконференцията ще бъде отворена трибуна за дебат и разговор за българската съвременна драматургия.
Заповядайте!
Ако желаете да присъствате, моля, свържете с Теодора Захариева на dramaturge.sofiatheatre@gmail.com, 0878927524

 

ТЕАТЪР „СОФИЯ” с подкрепата на БАНКА ДСК

обявява    

 

ПЕТИ ЯВЕН КОНКУРС

ЗА НАПИСВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПИЕСА

 

Условия на конкурса:

Пиесите да са непубликувани, непоставяни на сцена и не участвали в други конкурси. Всеки автор може да участва с една творба.

Пиесите трябва да бъдат изпратени в един разпечатан екземпляр и в PDF формат на e-mail адрес konkurs.teatarsofia@gmail.com
до 30 юни 2018 г.

Адрес за изпращане на разпечатания екземпляр: София 1504, бул. Янко Сакъзов” 23 А - Театър „София” (за конкурса за пиеси)
(важи датата на пощенското клеймо).

Задължително е изпращането на пиесите и по двата начина - разпечатан екземпляр и в електронен вариант.

Пиесите не се връщат.

Кандидатите да посочат адрес и телефон за обратна връзка.

Награда: 2000 лв. и възможност за реализация на сцената на Театър „София”.

За справки и допълнителна информация пишете на konkurs.teatarsofia@gmail.com.

Програма Октомври10

вторник

19:00


11

сряда

19:0016


19
23

понеделник

19:00


24
Програма Ноември


05

неделя

19:00


06

понеделник

19:00


082127


28