Театър "София"
Обявява
Трети явен конкурс за написване на съвременна пиеса

09.04.14г. 

ТЕАТЪР „СОФИЯ” с подкрепата на БАНКА ДСК

 

 обявява     

 

ТРЕТИ  ЯВЕН  КОНКУРС

ЗА НАПИСВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПИЕСА

 

 

Условия на конкурса:

Пиесите да  са непубликувани, непоставяни на сцена и не участвали в други конкурси.

Всеки автор може да участва с една творба.

Пиесите следва да бъдат изпратени  в 2 (два) разпечатани екземпляра до 31.10.2014 г. на адрес:София 1504, бул. Янко Сакъзов” 23 А Театър „София”до литературно бюро (за конкурса)

(важи датата на пощенското клеймо) и  едновременно на електронна поща kosturkova@sofiatheatre.eu /в PDF формат/

 

Обръщаме внимание, че условието е да изпращате пиесите по двата начина, а не по избор.

 

Кандидатите да посочат адрес и телефон за обратна връзка

Наградената пиеса получава 4000  лв. и реализация на сцената на Театър „София”

            

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени през месец януари 2015 година на пресконференция в Театър „София“ и след това ще бъдат публикувани на сайта на Театъра.

 

За допълнителна информация за конкурса се обръщайте към драматурга на Театър „София“ - 02 9445103

 

Първият такъв конкурс беше спечелен от Пиесата на Райко Байчев „Гъдулката гори“.

А вторият – от пиесата на Оля Стоянова „Покана за вечеря“, която само преди броени дни бе номинирана и за Аскеер за Съвременна българска драматургия.

 

Програма Септември18


19

четвъртък

19:00

30

понеделник

19:00