Приветствие за Международния ден на театъра 27 март 2011 от Institut International du Théâtre ITI Organisation Mondiale pour les Arts de la Scène
26 Март 2011
Приветствие за Международния ден на театъра 27 март 2011 от Institut International du Théâtre ITI
Organisation Mondiale pour les Arts de la Scène

Institut International du Théâtre ITI
Organisation Mondiale pour les Arts de la Scène

UNESCO, 1 Rue Miollis, FR-75732 Paris Cedex 15
iti5@iti-worldwide.org  / www.iti-worldwide.org 

 

Приветствие за Международния ден на театъра 27 март 2011

 

 

Театърът в служба на хуманността

Джесика А. Каава, Уганда

 

Фактът, че в този ден сме събрани заедно, отразява действително огромния потенциал на театъра да мобилизира общностите и да помага при взимането на важни решения.

 

Представяли ли сте си някога, че театърът би могъл да бъде основно средство за мир и разбирателство между народите? Докато Обединените нации изразходват колосални суми за различни мисии по опазване на мира в конфликтните зони на планетата, много малко внимание се отделя на театъра, като жизнеспособна алтернатива за управление на конфликтите. Как могат гражданите на тази земя да  постигнат мир за целия свят, когато средствата, които се използват за тази цел, са по-скоро от арсенала на репресивната власт?

 

Театърът изкусно подхранва човешкия дух, така претоварен от страхове и подозрения, като променя представата за себе си и като дава възможност на индививида, а по този начин и на общността, да направи собствен избор, Той може да даде смисъл на  ежедневието, като открива в него неясното предчувствие за идното. Той може да се ангажира с теми от социалната политика по съвсем достъпен и директен начин. И накрая, включвайки всички без изключение, той може да се самоопредели като експеримент, който позволява да се преодолеят установените идеи.

 

Освен това, театърът е средство да бъдат проверени и подкрепени колективните идеи, които заслужават да бъдат защитени.

 

За да предвидим бъдещия мир, ние трябва да започнем да си служим с мирните средства, които позволяват да бъде осъзната, уважавана и призната стойността на участието на всяко едно човешко същество в процеса на търсенето на мира. Театърът е носител на онзи универсален език, който ни позволява да отправим своя призив за мир и сътрудничество.

 

Като позволява на всеки негов участник да се ангажира активно, театърът дава нова визия, която подтиква да се разрушат възприятията на много хора и по този начин им предлага възможност да изчистят спомена от миналото си, да го превърнат в табула раза и да направят своя нов избор, базиран на реалното и познатото. За да се развива театърът, освен различните форми на изкуството, е нужна и крачка напред,  за да стане той част от нашето ежедневие, без това да попречи да продължаваме да държим сметка за изключително важните въпроси на  мира и конфликтите по света.

 

Относно темите за социална трансформация и реформа на обществата, театърът вече работи вобласти, разкъсвани от войната, чието население страда от хроническа бедност или болести. Наблюдават се все повече успешни случаи, при които театърът съумява да мобилизира общественото мнение, да помогне за разбирането и оказването на подкрепа на травмираните жертви. Такъв е и смисълът от съществуване на такива културни платформи, като Международния театрален институт, чиято цел е „да утвърждават мира и приятелството между народите”. Но всичко това изглежда абсурдно и нелепо във време, в което, въпреки че съзнаваме силата и властта на театъра, оставяме да се разпореждат с мира хората с бомбите и огнестрелните оръжия. Как биха могли инструментите на изолацията и  отчуждението да служат за мир и сътрудничество?

 

По случай международния ден на театъра, приемете моя съвет, помислете сериозно за мястото на нашето изкуство и гледайте на него като на средство за диалог в процеса на социалната трансформация и реформа. И докато Обединените нации харчат колосални суми за военни мисии за опазване на мира по света, театърът се явява онази спонтанна човешка алтернатива, която струва много по-малко, но е заредена с много по-голяма сила.

 

Дори далеч да не е динственвената алтернатива за установяване на траен и глобален мир, театърът трябва да бъде признат като ефикасно оръдие за поддържане на мира.

 

 

Превод от френски на български език Наташа Колевска-Куртева

 

Всички новини

ПАРТНЬОРИ
:

Адрес на театъра:

бул. Янко Сакъзов 23А

Билетна каса:
02/944 24 85

Работно време:

понеделник - петък

10:00 ч. - 14:00 ч.

15:00 ч. - 20:15 ч.

събота и неделя

10:00 ч. - 13:00 ч.

14:00 ч. - 20:15 ч.