Архив - Сезон 1966/1967

Сезон 1966/1967
КОРЕНИ

от Леон Даниел по творби на български класици

Сезон 1966/1967
МАЛКИ ТРАГЕДИИ

от А. С. Пушкин

Сезон 1966/1967
ПОРУЧИКЪТ И МАРЮТКА

от Борис Лавренев

Сезон 1966/1967
СЪДЕБНО ДИРЕНЕ

от Петер Вайс

Сезон 1966/1967
ПЪТЕКИ

от Николай Хайтов

Програма Май


20

понеделник

19:0026

неделя

19:00


27


28

вторник

19:30


29