Архив - Сезон 1966/1967

Сезон 1966/1967
КОРЕНИ

от Леон Даниел по творби на български класици

Сезон 1966/1967
МАЛКИ ТРАГЕДИИ

от А. С. Пушкин

Сезон 1966/1967
ПОРУЧИКЪТ И МАРЮТКА

от Борис Лавренев

Сезон 1966/1967
СЪДЕБНО ДИРЕНЕ

от Петер Вайс

Сезон 1966/1967
ПЪТЕКИ

от Николай Хайтов

Програма Октомври10

вторник

19:00


11

сряда

19:0016


19
23

понеделник

19:00


24
Програма Ноември


05

неделя

19:00


06

понеделник

19:00


082127


28