ТЕАТЪР „СОФИЯ” обявява КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПИЕСА
02 Февруари 2012

ТЕАТЪР „СОФИЯ”

 с подкрепата на БАНКА ДСК


обявява


ВТОРИ ЯВЕН КОНКУРС

ЗА НАПИСВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПИЕСАУсловия на конкурса

Пиесите да са непубликувани, непоставяни на сцена и не участвали в други конкурси. Всеки автор може да участва с една творба.

Пиесите да бъдат изпратени в 2 ( два ) разпечатани екземпляра до 15.07.2012 г. на адрес:София 1504, бул. Янко Сакъзов” 23 А Театър „София”до литературно бюро ( за конкурса)

( важи датата на пощенското клеймо) и на електронна поща kosturkova@sofiatheatre.eu / в PDF формат/

Кандидатите да посочат адрес и телефон за обратна връзка

Наградената пиеса получава 4000 лв. и реализация на сцената на Театър „София”

Справки и допълнителна информация можете да получите от драматурга на Театър „София“ на тел.             0878 927 524      

Всички новини

ПАРТНЬОРИ
:

Адрес на театъра:

бул. Янко Сакъзов 23А

Билетна каса:
02/944 24 85

Работно време:

понеделник - петък

10:00 ч. - 14:00 ч.

15:00 ч. - 20:15 ч.

събота и неделя

10:00 ч. - 13:00 ч.

14:00 ч. - 20:15 ч.